2,00 2,50 

Καλώδια επικασσιτερωμένα marine

Clear

Καλώδιο ναυτικού τύπου (marine),μονοπολικό, διπολικό, με αγωγούς επικασσιτερωμένου χαλκού για προστασία από τη διάβρωση και την ηλεκτρόλυση.
Μόνωση PVC υψηλής αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θαλασσινό νερό, υψηλές θερμοκρασίες, καύσιμα, λάδια.

Διατομή AWG

16 AVG/2, 10 AWG RD, 10 AWG BK, 12 AWG RD, 12 AWG BK

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Καλώδια Marine Pvc PACER”

Your email address will not be published.